ĐỀ THI CUỐI KÌ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TỰ LUẬN CÓ ĐÁP ÁN, ĐỀ THI PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TỰ LUẬN CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGTHỜI GIAN: 50 PHÚT (50 câu trắc nghiệm) + Bài Tập(THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)(chọn một đáp án đúng nhất để trả lời)

PHẦN I: Nhận định (chọn đáp án đúng hoặc sai để trả lời) (2 điểm)Câu 1: Người lập di chúc có quyền không chia di sản cho con chưa đủ 18 tuổi hay con mất khả năng lao động.A. Đúng B. Sai
Câu 2: Quy định địa điểm mở thừa kế nhằm xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế.A. Đúng B. Sai
Câu 3: Người thừa kế phải chia di sản tại địa điểm mở thừa kế.A. Đúng B.Sai
Câu 4: Trong tố tụng hình sự, Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất giữ vai trò buộc tội đối với bị cáo.A. Đúng B. Sai
Câu 5: Khi chia thừa kế theo di chúc, chỉ những người nào được chia trong di chúc mới được hưởng di sản.A. Đúng B. Sai
Câu 6: Ở Việt nam, Bộ luật Hình sự là văn bản pháp luật duy nhất quy định về hành vi phạm tội và hình phạt.A. Đúng B. Sai
Câu 7: Hình phạt bổ sung được thi hành ngay sau khi bản án hình sự phát sinh hiệu lực.A. Đúng B. Sai
Câu 8: Người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân.A. Đúng B. Sai
Câu 9: Anh chị em họ (con nhà bác, chú, cô, cậu, dì ruột của nhau) có thể được làm chứng cho nhau trong việc lập di chúc.A. Đúng B. Sai
Câu 10: Người bị kết án 30 năm tù do phạm nhiều tội phải thi hành ít nhất 20 năm mới có thể được trả tự do.A. Đúng B. Sai
Câu 11: Khi chia thừa kế theo pháp luật, những người ở hàng thừa kế thứ nhất được chia phần nhiều hơn so với người ở hàng thừa kế thứ hai và thứ ba.A. Đúng B. Sai
Câu 12: Khác với vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hình sự phải là hành vi gây ra hậu quả.A. Đúng B. Sai
Câu 13: Bản án hình sự phúc thẩm có thể bị kháng cáo để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.A. Đúng B. Sai
Câu 14: Trong mọi trường hợp, người không có quyền hưởng thừa kế thì không được hưởng thừakế.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì pháp luật đại cương

A. Đúng B. Sai
Câu 15: Tội phạm và hình phạt được qui định trong Bộ luật Tố tụng hình sự.A. Đúng B. Sai
Câu 16: Việc chia thừa kế di sản đối với động sản là 10 năm, kể từ thời điểm lập di chúc.A. Đúng B. Sai
Câu 17: Trong mọi trường hợp, cha dượng hoặc mẹ kế với con riêng không được hưởng thừa kế của nhau.A. Đúng B. Sai
Câu 18: Án treo không phải là hình phạt.A. Đúng B. Sai
Câu 19: Pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội danh qui định trong luật Hình sự.A. Đúng B. Sai
Câu 20: Hình phạt bổ sung chỉ được áp dụng khi điều luật có qui định.A. Đúng B. Sai

PHẦN 2: LÝ THUYẾT (chọn một đáp án đúng nhất) (2 điểm)

Câu 21: Khi lập di chúc bằng văn bản:A. Không viết tắt, không viết ký hiệu
B. Đánh số trang
C. Ký tên hoặc điểm chỉ vào từng trang D. A và B đúng
E. A, B và C đúng

Câu 22: Nội dung nào sau đây không phù hợp với khái niệm tội phạm?
A. Hành vi phạm tội có thể là hành vi chưa gây ra thiệt hại
B. Hành vi phạm tội luôn là hành vi nguy hiểm cho xã hội
C. Tội phạm chỉ có thể là cá nhân
D. Hành vi phạm tội thuộc lỗi cố ý hoặc vô ý

Câu 23: Bộ luật tố tụng hình sự không quy định:A. Thời hạn điều tra vụ án hình sự B. Thời hạn tạm giam
C. Thủ tục xét xử vụ án hình sự D. Thời hạn giảm hình phạt

Câu 24: Trong tố tụng hình sự, chức danh hội thẩm nhân dân:A. Bắt buộc phải có trong thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm
B. Không thuộc thành phần
Hội đồng xét xử phúc thẩm
C. Không thuộc biên chế của tòa án
D. A, B và C đúng

Câu 25: Nội dung nào sau đây không phù hợp với việc chia thừa kế theo pháp luật?
A. Anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai
B. Con nuôi được hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi
C. Con chưa thành niên được hưởng thừa kế bằng 2/3 suất của người khác cùng hàng thừa kế.D. Chia thừa kế theo pháp luật là chia đều cho những người ở cùng 1 hàng thừa kế

Câu 26: Hình phạt tù có thời hạn được áp dụng đối với loại tội phạm nào:A. Ít nghiêm trọng B. Nghiêm trọng
C. Rất nghiêm trọng D. Đặc biệt nghiêm trọng
E. A, B, C, D đúng

Câu 27: Nội dung nào sau đây không phù hợp với nguyên tắc áp dụng hình phạt?
A. Một hành vi phạm tội có thể bị áp dụng nhiều hình phạt bổ sung.B. Tù có thời hạn là hình phạt duy nhất được áp dụng cho tất cả các loại tội phạm.C. Một hành vi phạm tội có thể bị áp dụng nhiều hình phạt chính.D. Không áp dụng án treo đối với người phạm tội tái phạm.

Câu 28: Nội dung nào sau đây phù hợp với di chúc bằng văn bản do người để lại thừa kế tự lập?
A. Không bắt buộc phải có người làm chứng
B. Phải tự tay viết, không đánh máy
C. Pháp luật không quy định thời hạn mất hiệu lực của di chúc bằng văn bản
D. A và C đúng
E. A,B,C đúng

Câu 29: Biện pháp cưỡng chế nào sau đây là hình phạt?
A. Cấm đi khỏi nơi cư trú B. Bắt buộc chữa bệnh
C. Tạm giam D. Quản chế

Câu 30: Trong tố tụng hình sự, bản án hình sự đã có hiệu lực có thể bị kháng nghị để giải quyết lại theo thủ tục giám đốc thẩm khi có căn cứ nào sau đây?
A. Có những tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ án;B. Có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án;C. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.D. Kết luận trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

PHẦN 3: BÀI TẬP (chọn một đáp án đúng nhất) (6 điểm)Câu 31: Bà Tiến có con là Hạ và Quang; Hạ có vợ là Yến, có hai con chung là Bình và An; vợ chồng Hạ và Yến có tài sản chung là 240 triệu. Bà Tiến chết để lại di sản 300 triệu và lập di chúc chia cho Hạ và Quang mỗi người 150 triệu. Nếu bà Tiến và Hạ chết cùng thời điểm thì Yến được chia di sản:A. 120 triệu B. 65 triệu
C. 40 triệu
D. 140 triệu

Câu 32: Ông Thanh lập di chúc miệng nhờ 02 người làm chứng đều trên 18 tuổi và có khả năng nhận thức, gồm: ông Tài (bạn ông Thanh) và Hòa (con bác ruột ông Thanh). Trong di chúc, ông Thanh chia đôi di sản cho 02 người con N và M (đều đã thành niên và có khả năng lao động); đồng thời nêu rõ không chia cho K (chưa đủ 18 tuổi) và cũng không chia cho vợ là P. Vậy:A. Ông Thanh nhờ Hòa làm chứng là trái pháp luật thừa kếB. Ông Thanh nhờ Hòa làm chứng là đúng pháp luật thừa kếC. Vợ (P) và con (K) thuộc đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
D. A và C đúng
E. B và C đúng

Câu 33: Lê Z phạm tội nên bị truy tố theo khoản 1 Điều 153 BLHS “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm” và Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt từ 3 năm đến 5 năm tù giam, vậy:A. Hội đồng xét xử chỉ được tuyên án trong mức Viện kiểm sát đề nghị
B. Hội đồng xét xử được tuyên án trong phạm vi từ 3 năm đến 7 năm tù giam
C. A và B đúng
D. B, C đúng

Câu 34: Ông Vinh có ba người con là Thành, Chánh và Nga. Ngày 1.3.2015, ông Vinh lập di chúc chia cho Thành 180 triệu và Chánh 90 triệu (không cho Nga vì lúc này Nga mới 16 tuổi). Ngày 1.8.2018 ông Vinh chết và phát sinh tranh chấp thừa kế. Biết rằng, vào thời điểm này các con ông Vinh đều có khả năng lao động. Vậy phương án chia thừa kế là:A. Nga: 90 triệu, Thành 90 triệu và Chánh 90 triệu
B. Nga: 60 triệu, Thành 140 triệu và Chánh 70 triệu
C. Thành 180 triệu và Chánh 90 triệu
D. Nga: 60 triệu, Thành 150 triệu và Chánh 60 triệu

Câu 35: Ông Danh lập di chúc con là Tâm và An mỗi người 900 triệu. An có con Nhân và Nhẫn. Giả sử An và ông Danh chết cùng thời điểm thì di sản sẽ được chia:A. Tâm: 900 triệu; Nhân và Nhẫn mỗi người 450 triệu
B. Tâm: 1,2 tỷ; Nhân và Nhẫn mỗi người 300 triệu
C. Tâm: 1,35 tỷ; Nhân và Nhẫn mỗi người 225 triệu
D. Tâm, Nhân và Nhẫn mỗi người 600 triệu

Câu 36: Lê K bị Viện kiểm sát truy tố theo khoản 1 Điều 153 BLHS “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”.Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dân xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt Lê K 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm. Nội dung nào trong tình huống này không đúng pháp luật?
A. Thời gian thử thách dài hơn mức án treo
B. Tội của Lê K là tội nghiêm trọng
C. A phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt
D. Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm

Câu 37: Kể từ ngày chấm dứt hôn nhân, con được sinh ra trong khoảng thời gian nào sau đây được coi là con chung của vợ chồng?
A. 9 tháng 10 ngày B. 280 ngày
C. 290 ngày D. 300 ngày

Câu 38: Ngày 1.4.2013, Lê Văn An bị khởi tố tội trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại để điều tra. Ngày 1.7.2013 Tòa phạt An 27 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 1.1.2014 An phạm tội lừa đảo nên bị bắt tạm giam; ngày 1.7.2014 Tòa phạt An ba năm tù tội lừa đảo. Vậy, kể từ ngày 1.7.2014, An phải tiếp tục chấp hành hình phạt là:A. 34 tháng tù giam B. 32 tháng tù giam
C. 40 tháng tù giam D. 37 tháng tù giam

Câu 39: Đông phạm tội đánh bạc bị Tòa phạt 02 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm. Thi hành được 15 tháng, Đông phạm tội cố ý gây thương tích, bị tòa kết án 5 năm tù giam. Bản án chung đối với Đông là:A. 5 năm 7 tháng B. 8 năm tù giam
C. 6 năm 9 tháng D. 7 năm tù giam

Câu 40: Ông Nhàn có hai người con là Hùng và Hậu (Hậu có vợ là Hoa, có hai con chung là Vân và Hải). Vợ chồng Hậu và Hoa có tài sản chung là 1,2 tỷ. Nếu Hậu chết, Hoa được chia thừa kế là:A. 600 triệu
B. 200 triệu
C. 150 triệu D. 750 triệu

Câu 41: Nếu bản án hình sự sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật mà cơ quan có thầm quyền phát hiện có nhiều tình tiết mới chưa được tòa sơ thẩm xem xét thì có thể:A. Kháng nghị để tái thẩm
B. Kháng nghị để giám đốc thẩm
C. Kháng nghị để xét xử phúc thẩm
D. Kháng cáo để xét xử phúc thẩm

Câu 42: Ông Tư có con là Lâm, Lâm có con là Sơn và Thủy; ông Tư có người anh ruột là Nam. Vậy:A. Giữa ông Sơn và Thủy thuộc hàng thừa kế thứ hai của nhau
B. Giữa ông Tư và Thủy thuộc hàng thừa kế thứ ba của nhau
C. Giữa ông Nam và Thủy thuộc hàng thừa kế thứ hai của nhau
D. A và B đúng
E. A và C đúng

Câu 43: M trộm cắp của K 80 triệu đồng nên bị Tòa phạt 4 năm tù giam và buộc trả lại cho K 80 triệu đồng cộng lãi suất (tính theo lãi suất ngân hàng). Việc Tòa buộc M trả lại cho K 80 triệu đồng cộng lãi suất là:A. Hình phạt chính B. Biện pháp tố tụng
C. Hình phạt bổ sung D. Biện pháp tư pháp

Câu 44: Ngân (29 tuổi) phạm tội theo khoản 1 Điều 129 BLHS “Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.Ngân bị Tòa phạt 03 năm tù cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 5 năm. Nội dung nào sau đây phù hợp pháp luật hình sự?
A. Tội của Ngân thuộc ít nghiêm trọng, vì mức hình phạt thấp nhất của khung là 01 năm
B. Việc cho Ngân hưởng án treo là không đúng, vì khoản 1 Điều 129 không quy định
C. Tội của Ngân thuộc ít nghiêm trọng, vì được Tòa cho hưởng án treo
D. Tội của Ngân thuộc loại tội phạm nghiêm trọng.

Câu 46: Ông Tuất một người con là Hải, có hai người em ruột là Đông và Nam. Hải có vợ và một người con là Chung. Ông Tuất chết có 3 tỉ để lại thừa kế. Nếu Hải chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông Tuất thì phương án chia thừa kế sẽ là:A. 3 tỉ chia đều cho tất cả những người thuộc 3 hàng thừa kế.B. 3 tỉ chia cho vợ và con của Hải vì là hàng thừa kế thứ nhất của Hải.C. 3 tỉ chia cho Chung là cháu được hưởng thừa kế thế vị.D. 3 tỉ chia đều cho Đông, Nam, Chung vì đều thuộc hàng thừa kế thứ 2 của ông Tuất.

Xem thêm: Giá Treo Xoong Nồi Đa Năng Không? Kệ Treo Xoong Nồi Chất Lượng, Giá Tốt

Câu 47: Ông Lắm có ba người con: Hùng, Hưng và Hà (Hùng có con là Hòa và Phát; Hưng đã thành niên và có khả năng lao động, Hà 16 tuổi). Ông Lắm có 450 và lập di chúc cho Hưng và Hùng mỗi người một nửa di sản. Sau khi ông Lắm chết được ba ngày thì Hùng chết. Nếu có tranh chấp, di sản sẽ được chia theo phương án nào sau đây?
A. Hưng 225 triệu, Hà 225 triệu
B. Hưng 275 triệu, Hà 175 triệu
C. Hưng 175 triệu, Hà 100 triệu; Hòa và Phát mỗi người 175 chia đôi
D. Hưng 225 triệu; Hòa và Phát mỗi người bằng 225 chia đôi
E. Hưng 225 triệu, Hà 100 triệu; Hòa và Phát mỗi người bằng 125 chia đôi

Câu 48: Vợ chồng bà Thủy và ông Tài có tài sản chung là 18 tỷ; ông Tài có một người con riêng là Nhân (16 tuổi, có khả năng lao động). Do cuộc sống không hạnh phúc nên trước khi chết, bà Thủy lập di chúc cho chị gái mình là Loan hưởng toàn bộ di sản; đồng thời nêu rõ không cho ông Tài hưởng di sản. Nếu có tranh chấp thì bà Loan được chia di sản là:A. 3 tỷ
B. 6 tỷ
C. 9 tỷ
D. 2 tỷ

Câu 49: Sau khi bị tạm giam 6 tháng, ông X bị tòa đưa ra xét xử 02 tội, trong đó tội thứ nhất bị xử phạt 13 năm tù giam và tội thứ hai bị phạt 18 năm tù giam. Tòa tổng hợp hình phạt như thế nào?
A. 29 năm 6 tháng tù giam B. 30 năm tù giam
C. 31 năm tù giam D. 20 năm tù giam

Câu 50: Ngọc (29 tuổi) phạm tội theo khoản 1 Điều 151 BLHS “Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Nội dung nào sau đây phù hợp với tình huống này?
A. Ngọc không thể được áp dụng án treo, vì khoản 1 Điều 151 BLHS không quy định án treo
B. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngọc là 05 năm, kể từ ngày Ngọc phạm tội.C. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngọc là 05 năm, kể từ ngày Ngọc bị bắt
D. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngọc là 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi.

Download các đề thi Pháp Luật Đại Cương tự luận có đáp án PDF ✓ Đề thi môn Pháp Luật Đại Cương tự luận✓ Đề thi Pháp Luật Đại Cương tự luận ✓ Ngân hàng câu hỏi tự luận Pháp Luật Đại Cương ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí đề thi tự luận Pháp Luật Đại Cương có đáp án link Google Drive


File tài liệu tổng hợp đề thi Pháp Luật Đại Cương tự luận có đáp án với lời giải chi tiết được soạn sẵn file Word, PDF là tài liệu để sinh viên học cao đẳng, đại học ôn tập, ôn thi môn Pháp Luật Đại Cương, giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ môn Pháp Luật Đại Cương sắp đến.

XEM TRƯỚC 10 TRANG TÀI LIỆU

TẢI FULL TÀI LIỆU


*
Bấm để tải: Đề thi Pháp Luật Đại Cương tự luận có đáp án

Trên đây tổng hợp đề thi Pháp Luật Đại Cương tự luận có đáp án PDF, Viec
Lam
Vui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#Viec
Lam
Vui


Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Pháp lý, Tài liệu, Đề thi trên Viec
Lam
Vui
Thương Mại Điện Tử 1000 Từ Word Form Việc Làm Tại Nhà Hồ Sơ Xin Việc Mẫu Bìa Word Đẹp Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
*

*
Youtube
*
Facebook
*
Mua Bán Nhanh
*
Google map
*
Google news
*
Google site
*
Mạng xã hội khác
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.