NGHỊ ĐỊNH 103 VỀ KARAOKE - GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2019/NĐ

CHÍNH PHỦ ------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do – hạnh phúc -------------------

Số: 103/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ marketing DỊCH VỤ VĂNHÓA CÔNG CỘNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Banhành tất nhiên Nghị định này Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ vănhóa công cộng.

Bạn đang xem: Nghị định 103 về karaoke

Điều 2. Hiệulực của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế sửa chữa Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày18 tháng 01 năm 2006 của chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa cùng kinhdoanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Điều 3. Cấpmới giấy ghi nhận đăng ký marketing và giấy phép kinh doanh vũ trường,karaoke.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương sẽ phê chăm bẵm quy hoạch vũ trường, karaoke theo phương tiện tại Quy chếhoạt động văn hóa và sale dịch vụ văn hóa truyền thống công cộng phát hành kèm theo Nghịđịnh số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 mon 01 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Chỉ thị17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chấn chỉnhcác hoạt động tiêu cực trong cửa hàng bar, nhà hàng karaoke, vũ ngôi trường được tiếp tụccấp bắt đầu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép marketing theo đúngquy hoạch đã có được phê duyệt.

Điều 4. Tráchnhiệm tiến hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thểthao và phượt chịu nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - VP BCĐ trung ương về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban thống kê giám sát tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng chính sách Xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, Đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ kinh doanh DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG (Ban hành hẳn nhiên Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 11 năm 2009 của
Chính phủ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH bình thường

Điều 1. Mụcđích vận động văn hóa và sale dịch vụ văn hóa công cộng; trách nhiệm củangười đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai đối với hoạt động văn hóa của cơ quan, tổ chứcmình

1. Các chuyển động văn hóa với kinhdoanh dịch vụ văn hóa công cùng phải nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậmđà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử gồm văn hóacho đa số người; thừa kế và phát huy truyền thống lâu đời nhân ái, nghĩa tình, thuầnphong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ chuyên môn thẩm mỹ, làm phong phú đời sốngtinh thần của nhân dân; ngăn ngừa sự xâm nhập và hủy diệt những sản phẩm văn hóacó ngôn từ độc hại; đóng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của đất nước.

2. Tín đồ đứng đầu các cơ quannhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - thôn hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức buôn bản hội – nghề nghiệp và công việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về vận động vănhóa, dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi cai quản của mình.

Điều 2. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) quy định nàyquy định các vận động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (sau đâygọi là Quy chế) bao gồm: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; biểudiễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chứclễ hội; viết, đặt đại dương hiệu; vận động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử,các chuyển động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các vẻ ngoài vui chơi giải trí khác;

b) chỗ tổ chức chuyển động văn hóavà marketing dịch vụ văn hóa công cộng biện pháp tại quy định này bao gồm nhàhát, nhà văn hóa, nhà triển lãm, trung trung ương văn hóa, câu lạc bộ, cơ sở lưu trúdu lịch, đơn vị khách, bên nghỉ, nhà hàng ăn uống, giải khát, cửa hàng, cửa hiệu,sân vận động, nhà thi đấu thể thao, quảng trường, phương tiện vận tải đường bộ hànhkhách chỗ đông người và các phương tiện, địa điểm khác có tổ chức các chuyển động vănhóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa quy định trên điểm a khoản này.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với tổchức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước không tính đang hoạt động tại Việt
Nam; vào trường phù hợp Điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên có quy địnhkhác thì áp dụng quy định của Điều ước nước ngoài đó.

Điều 3.Quy định cấm trong vận động văn hóa và sale dịch vụ văn hóa công cộng

Nghiêm cấm các hoạt động sauđây:

1. Các chuyển động văn hóa và kinhdoanh dịch vụ văn hóa truyền thống có nội dung:

a) Kích động nhân dân phòng lại
Nhà nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại hòa hợp toàndân;

b) Kích độngbạo lực, tuyên truyền cuộc chiến tranh xâm lược, khiến hận thù giữa các dân tộc vànhân dân những nước; truyền bá bốn tưởng, văn hóa phản động, lối sinh sống dâm ô đồi trụy,các hành vi tội ác, tệ nạn làng hội, mê tín dị đoan dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục,gây sợ cho sức mạnh và tàn phá môi trường thọ thái;

c) huyết lộ kín của Đảng, Nhànước, kín đáo quân sự, an ninh, gớm tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá thể vàbí mật khác do luật pháp quy định.

d) Xuyên tạc định kỳ sử, che nhậnthành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạmdanh dự, đáng tin tưởng của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

2. Lưu hành, phổ biến và kinhdoanh các thành phầm văn hóa; sản xuất, nhập khẩu phạm pháp các sản phẩm văn hóađã có đưa ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu giữ hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy;kinh doanh dịch vụ văn hóa truyền thống mà không tồn tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặcgiấy phép sale theo quy định.

3. Tổ chức các chuyển động văn hóavà sale dịch vụ văn hóa truyền thống vi phạm những quy định về nếp sinh sống văn minh, anninh, hiếm hoi tự cùng phòng, phòng cháy nổ.

Chương 2.

LƯU HÀNH, tởm DOANHBĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU

Điều 4.Các một số loại băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu nằm trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của quy chế

1. Băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấuquy định tại quy định này bao hàm băng cat – xét, băng video, đĩa CD, VCD, DVD,CD-ROM, đĩa vi tính, IC chips, USD và những loại phương tiện, thiết bị, thiết bị liệukhác tất cả nội dung ca nhạc, sân khấu, thời trang, hoa hậu, hoa khôi, tín đồ đẹp,thể thao, tiếp sau đây gọi tầm thường là băng, đĩa ca nhạc, sân khấu.

2. Băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu củacác công ty xuất phiên bản không trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của quy định này.

Điều 5. Thẩmquyền, thủ tục cấp bản thảo lưu hành và cung cấp nhãn kiểm soát điều hành băng, đĩa ca nhạc,sân khấu

1. Băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấuđược thêm vào trong nước hoặc nhập khẩu đề nghị được ban ngành nhà nước gồm thẩm quyềnquy định trên khoản 2 Điều này chuẩn y và cấp giấy phép new được lưu hành rộngrãi. Băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu được phép lưu giữ hành thoáng rộng phải dán nhãn kiểmsoát theo hình thức tại khoản 4 Điều này.

2. Thẩm quyền cấp chứng từ phép lưuhành băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu:

a) cỗ Vănhóa, thể thao và phượt cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa do các tổ chức thuộc
Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;

b) Sở Văn hóa, Thể hao cùng Du lịchcấp giấp phép lưu giữ hành băng, đĩa do các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sảnxuất hoặc nhập khẩu;

c) Tổ chức,cá nhân được cấp chứng từ phép lưu lại hành băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu yêu cầu nộp lưuchiểu 2 bản băng, đĩa trên cơ quan cấp giấy phép; cơ quan cấp chứng từ phép tất cả tráchnhiệm dìm và giữ gìn băng, đĩa giữ chiểu trong thời hạn 2 năm. Không còn thời hạnlưu chiểu, cơ quan cấp thủ tục phép cách xử trí băng, đĩa lưu chiểu theo chế độ của Bộtrưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Giấy tờ thủ tục cấp bản thảo lưuhành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu:

Tổ chức, cá thể đề nghị cấpphép gởi hồ sơ mang đến cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền luật pháp tại khoản 2 Điềunày.

a) hồ nước sơbao gồm:

- Đơn ý kiến đề xuất cấp phép lưu hànhbăng, đĩa ca nhạc, sân khấu trong những số đó ghi rõ: nội dung (chủ đề) băng, đĩa, têntác phẩm, tác giả, mối cung cấp gốc;

- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữubản quyền sản phẩm;

- sản phẩm đề nghị cấp phép, kèmtheo bạn dạng nhạc, kịch bản.

b) trong thời hạn 7 ngày làm việckể từ thời điểm ngày nhận đầy đủ hồ sơ thích hợp lệ, cơ quan tất cả thẩm quyền phải cấp giấy phép; trườnghợp không cấp giấy phép phải vấn đáp bằng văn bản, nêu rõ lý do.

4. Thủ tục cấpnhãn điều hành và kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu:

Tổ chức, cá thể đề nghị cấpnhãn kiểm soát gửi hồ sơ đến bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch.

a) hồ nước sơ bao gồm:

- Đơn kiến nghị cấp nhãn kiểm soáttrong đó ghi rõ: thương hiệu băng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu, số quyết định cho phép lưuhành, con số nhãn kiểm soát;

- phiên bản sao quyết định có thể chấp nhận được lưuhành có giá trị pháp luật (đối với trường thích hợp Sở Văn hóa, thể dục thể thao và phượt cấpgiấy phép lưu hành).

b) vào thời hạn 7 ngày làm cho việckể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thích hợp lệ, cơ quan tất cả thẩm quyền yêu cầu cấp nhãn kiểm soát;trường thích hợp không cung cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Điều 6. Quyđịnh so với tổ chức, cá nhân kinh doanh, thông dụng băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanhbăng, đĩa ca nhạc, sảnh khấu chỉ được nhân bản băng, đĩa đã làm được phép lưu hành,bán, cho mướn băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát và điều hành theo quy định.

2. Tổ chức, cá thể phổ biếnbăng đĩa, ca nhạc, sân khấu bao gồm mục đích sale hoặc không tồn tại mục đích kinhdoanh chỉ được thịnh hành băng, đĩa đã có được phép lưu hành, tất cả dán nhãn kiểm soáttheo quy định.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanhnhân bản, bán ra cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu ko được tiến hành cáchành vi sau:

a) Nhân phiên bản băng, đĩa cơ mà khôngđược sự chấp nhận của nhà sở hữu bản quyền;

b) Thêm, bớt hình hình ảnh hoặc âmthanh làm biến đổi nội dung băng, đĩa đã có phép lưu lại hành;

c) Nhân bản băng, đĩa cấm lưuhành hoặc vẫn có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.

Chương 3.

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT,TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Điều 7. Thẩmquyền và giấy tờ thủ tục cấp giấy phép màn biểu diễn nghệ thuật, mô tả thời trang

1. Tổ chức, cá nhân tổ chức biểudiễn nghệ thuật, miêu tả thời trang trước công chúng buộc phải có giấy phép côngdiễn của ban ngành nhà nước có thẩm quyền theo nguyên lý sau đây:

a) cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịchcấp giấy phép so với các đoàn thẩm mỹ thuộc các cơ quan tw biểu diễnnghệ thuật và biểu diễn thời trang, những đoàn nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễntheo lịch trình hợp tác văn hóa truyền thống giữa những cơ quan trung ương với nước ngoài;nghệ sỹ là người việt nam định cư ở quốc tế về màn trình diễn ở Việt Nam;

b) Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchcấp giấy phép đối với các đoàn thẩm mỹ thuộc địa phương, những đoàn nghệ thuật,cá nhân người nghệ sỹ nước ngoài, người nước ta định cư ở quốc tế biểu diễn trên địaphương, biểu thị thời trang tại địa phương không thuộc ngôi trường hợp luật tạiđiểm a khoản này, cá nhân nghệ sĩ vn (không đề nghị là đoàn nghệ thuật) biểudiễn trên địa phương.

2. Giấy tờ thủ tục cấpgiấy phép công diễn:

Tổ chức, cá thể muốn tổ chức triển khai biểudiễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đề nghị gửi hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phépcông diễn tới phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

a) hồ sơ gồm những:

- Đơn kiến nghị cấp bản thảo côngdiễn (ghi rõ thương hiệu chương trình, ngày tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn);

- bản cam kết khi tổ chức triển khai biểudiễn ko vi phạm những quy định cấm trên Điều 3 quy chế này;

- bản nhạc, kịch bản đối với tácphẩm ý kiến đề nghị công diễn lần đầu; hình ảnh hoặc mẫu xây cất trang phục thể hiện đốivới miêu tả thời trang.

b) vào thời hạn 7 ngày làm cho việckể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền bao gồm trách nhiệmcấp giấy tờ công diễn; trường phù hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản,nêu rõ lý do; trường hợp yêu cầu duyệt chương trình trước khi cấp giấy tờ công diễn,tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng từ phép có trọng trách tạo điều kiện để cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền duyệt.

Điều 8. Tổchức biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ không cung cấp vé thu tiền

1. Tổ chức, cá thể tổ chức chođoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ta biểu diễn nhằm mục đích mục đích ship hàng nội cỗ hoặcbiểu diễn tại những cơ sở tồn tại du lịch, nhà hàng quán ăn ăn uống, giải khát ko bánvé thu chi phí xem biểu diễn chưa hẳn đề nghị cấp chứng từ phép nhưng lại chỉ được biểudiễn bài bác hát, phiên bản nhạc, vở diễn đã làm được phép công diễn.

2. Chủ cơ sởlưu trú du lịch, quán ăn ăn uống, giải khát tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệsĩ quốc tế biểu diễn tại cơ sở của chính mình không cung cấp vé thu tiền xem biểu diễnphải đăng ký với Sở Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn sở tại.

Sau 7 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngàyđăng ký, trường hợp Sở Văn hóa, thể thao và phượt không có ý kiến thì fan đăng kýđược phép tổ chức biểu diễn câu chữ đã đăng ký. Thủ tục đăng ký kết do cỗ Văn hóa,Thể thao và du ngoạn quy định.

Điều 9.Trách nhiệm của chủ địa điểm biểu diễn nghệ thuật, bộc lộ thời trang

Chủ vị trí biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang bắt buộc tuân theo những quy định sau đây:

1. Không xây đắp vé quá số ghế,quá sức cất hoặc quá con số được cơ quan có thẩm quyền đến phép; đảm bảo cácđiều khiếu nại về phòng, chống cháy nổ;

2. Bảo đảmâm lượng vượt ra phía bên ngoài nơi biểu diễn không thực sự quy định về tiêu chuẩn mức ồn tốiđa mang lại phép;

3. Ko để người say rượu, bia,người sử dụng những chất ma túy vào nơi tổ chức triển khai biểu diễn nghệ thuật, trình diễnthời trang;

4. Phải tất cả quy định về nếp sốngvăn minh niêm yết trên nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu lộ thời trang đểmọi tín đồ biết và thực hiện.

Điều 10.Trách nhiệm của người tổ chức triển khai biểu diễn nghệ thuật, biểu đạt thời trang

Người tổ chức biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang và năng động trước công chúng yêu cầu tuân theo các quy định sau đây:

1. Triển khai đúng nội dung ghitrong bản thảo công diễn và các quy định luật pháp có liên quan.

2. Không được thực hiện các hànhvi sau đây:

a) Yêu cầu hoặc cho phép ngườibiểu diễn áp dụng trang phục hoặc 3d không cân xứng với thuần phong mỹ tụcdân tộc;

b) thay đổi nội dung, thêm giảm lờica, lời thoại, thêm đụng tác diễn xuất khác với văn bản đã được phép công diễnmà khiến hậu trái xấu;

c) dùng giọng hát thu trongbăng, đĩa để nỗ lực cho giọng hát thật của tín đồ biểu diễn;

d) tổ chức triển khai biểu diễn mang lại ngườiđã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và phượt cấm biểu diễn;

đ) Quảng cáo giả danh nghệ sĩ,đơn vị nghệ thuật; quảng cáo reviews diễn viên không nên với danh hiệu hoặcthành tích thẩm mỹ và nghệ thuật do bên nước hoặc cơ quan công dụng phong tặng;

e) chuyển động sau 12 giờ đêm đến8 tiếng sáng mà lại không được Sở Văn hóa, thể dục và phượt nơi trình diễn chophép.

Điều 11.Trách nhiệm của người trình diễn nghệ thuật, diễn giả thời trang

Người trình diễn nghệ thuật,trình diễn năng động trước công chúng bắt buộc tuân theo công cụ tại khoản 1, các điểm b cùng c khoản 2 Điều 10 và những quy định kháccó tương quan tại quy định này; khi biểu diễn không được có những hành vi thiếuvăn hóa hoặc vạc ngôn thô tục, sai đắn.

Chương 4.

TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆTHUẬT

Điều 12.Các nhiều loại triển lãm văn hóa, nghệ thuật thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của quy chế

Triển lãm văn hóa, nghệ thuậtquy định tại quy chế này bao gồm: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh và các triểnlãm văn hóa, nghệ thuật khác.

Điều 13. Thẩmquyền và thủ tục cấp bản thảo triển lãm

1. Triển lãm mỹ thuật, triển lãmảnh của tổ chức, cá thể Việt Nam, triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãmvăn hóa, thẩm mỹ khác của tổ chức, cá thể nước ko kể tại nước ta phải đượcphép của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo dụng cụ sau:

a) cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịchcấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh có bài bản toàn ngành củacác phòng ban trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa,nghệ thuật không giống của quốc tế có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc tất cả sựphối hợp của không ít nước; triển lãm của tổ chức quốc tế trưng bày trên Việt Nam;

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchcấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của những tổ chức, cánhân nằm trong địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm hình ảnh của các cơ quan liêu trungương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật khác củatổ chức, cá thể nước ngoại trừ trưng bày tại địa phương nhưng mà không trực thuộc thẩm quyềncủa cỗ Văn hóa, thể thao và phượt quy định trên điểm a khoản này.

2. Giấy tờ thủ tục cấp giấy tờ triểnlãm:

Tổ chức, cá nhân muốn tổ chứctriển lãm văn hóa, nghệ thuật phải giữ hộ hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép triển lãm tớicơ quan công ty nước có thẩm quyền dụng cụ tại khoản 1 Điều này.

a) hồ sơ gồm những:

- Đơn kiến nghị cấp bản thảo triểnlãm trong số ấy ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm;

- danh mục tác phẩm, tác giả; đốivới triển lãm ảnh phải ghi rõ form size tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phảighi rõ chất liệu, size tác phẩm, ảnh tác phẩm kích cỡ từ 9 x 12 centimet trởlên;

- mẫu giấy mời, catalogue giớithiệu văn bản triển lãm;

- bạn dạng cam kết khi tổ chức triểnlãm không vi phạm những quy định cấm tại Điều 3 quy chế này;

- những văn bản có tương quan bằngtiếng nước ngoài phải kèm theo phiên bản dịch bởi tiếng Việt Nam.

b) vào thời hạn 10 ngày có tác dụng việckể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ vừa lòng lệ, phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền gồm trách nhiệmcấp giấy phép; trường thích hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõlý do.

Điều 14.Các các loại triển lãm nên đăng ký

Triển lãm văn hóa, nghệ thuậtkhác của tổ chức, cá thể Việt Nam ko thuộc trường thích hợp quy định buộc phải xinphép tại Điều 13 quy chế này phải đăng ký với Sở Văn hóa, Thểthao và du ngoạn nơi tổ chức triển khai triển lãm. Sau 7 ngày làm cho việc kể từ ngày đăng ký,nếu Sở Văn hóa, thể dục thể thao và phượt không có chủ kiến thì người đăng ký được thựchiện câu chữ đã đăng ký. Thủ tục đăng cam kết do bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định.

Điều 15. Điềukiện triển lãm và nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm

1. Triển lãm văn hóa, nghệ thuậtquy định tại quy chế này yêu cầu tuân theo những điều khiếu nại sau đây:

a) hiện nay vật, tư liệu triển lãmphải cân xứng với nhà đề, văn bản của triển lãm; bao gồm nguồn gốc, nguồn gốc và quyềnsở hữu hoặc quyền thực hiện hợp pháp của người tổ chức triển lãm;

b) Địa điểm tổ chức triển khai triển lãm phảicó diện tích phù hợp với tính chất và quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, anninh, bình an xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; bảo vệ các điềukiện phòng, kháng cháy nổ;

c) Chủ địa điểm triển lãm chỉ đượccho tổ chức triển lãm lúc có bản thảo theo phép tắc tại khoản 1Điều 13 hoặc sau thời điểm đã đk theo phép tắc tại Điều 14Quy chế này.

2. Tổ chức, cá thể đã đăng kýtriển lãm hoặc đang được cấp thủ tục phép triển lãm tất cả trách nhiệm:

a) Đảm bảo nội dung, hình thứctrưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã đăng ký hoặc giấy phép triển lãm đãđược cấp;

b) sau khoản thời gian đăng cam kết hoặc được cấpgiấy phép, muốn đổi khác về nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời giantriển lãm, phải đề nghị bằng văn phiên bản với phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền sẽ đăngký hoặc cấp chứng từ phép và chỉ được triển khai sự biến hóa khi được ban ngành đó đồngý bằng văn bản;

c) ngôi trường hợp phòng ban nhà nướccó thẩm quyền đăng ký hoặc cấp chứng từ phép triển lãm yêu cầu duyệt câu chữ triển lãmtrước ngày khai mạc, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có trọng trách tạo điềukiện để ban ngành nhà nước có thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5 ngày thao tác làm việc trướcngày mở màn triển lãm.

Điều 16.Quy định so với một số hoạt động có tương quan khi tổ chức triển lãm

Các chuyển động quảng cáo, họpbáo, hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí giải trí vào triểnlãm cần tuân theo các quy định của luật pháp về các vận động đó.

Xem thêm: Kiểu tóc nam nhật bản

Chương 5.

TỔ CHỨC LỄ HỘI

Điều 17.Các tiệc tùng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định

1. Lễ hộiquy định tại quy định này bao gồm: liên hoan dân gian, tiệc tùng, lễ hội lịch sử, phương pháp mạng, lễhội văn hóa, thể thao, du ngoạn và liên hoan có xuất phát từ quốc tế tổ chức tại
Việt Nam.

2. Tiệc tùng, lễ hội tôn giáo vì tổ chức
Giáo hội hoặc chức sắc chủ trì phải thực hiện theo hiện tượng của quy định về hoạtđộng tôn giáo và những lao lý có liên quan tại quy định này.

Điều 18. Thẩmquyền và thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

1. Việc tổ chức triển khai các liên hoan quy địnhtại Điều 17 quy định này, giả dụ thuộc một trong các trường hợpsau đây, yêu cầu được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nơi tổ chức lễ hội:

a) tiệc tùng được tổ chức triển khai lần đầu;

b) liên hoan được khôi phục lại saunhiều năm gián đoạn;

c) tiệc tùng, lễ hội đã được tổ chức triển khai định kỳnhưng có đổi khác nội dung, thời gian, địa điểm so cùng với truyền thống;

d) lễ hội có nguồn gốc từ nướcngoài bởi vì tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nước ta tổ chức.

2. Giấy tờ thủ tục cấpgiấy phép tổ chức triển khai lễ hội: cơ quan, tổ chức triển khai muốn tổ chức tiệc tùng, lễ hội quy định tại khoản1 Điều này cần gửi hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp bản thảo tới Sở Văn hóa, Thể thao với Dulịch địa điểm tổ chức liên hoan tiệc tùng trước ngày ý định khai mạc tiệc tùng, lễ hội ít độc nhất là 30 ngàylàm việc.

a) hồ nước sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bản thảo tổchức liên hoan (ghi rõ nội dung liên hoan hoặc nội dung biến hóa so cùng với truyền thống,thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập và hoạt động Ban Tổ chức lễ hội và những điềukiện quan trọng để bảo đảm an toàn an ninh, biệt lập tự trong lễ hội);

- bản cam kết khi tổ chức triển khai lễ hộikhông vi phạm những quy định cấm tại Điều 3 quy chế này.

b) trong thời hạn trăng tròn ngày làm việckể từ thời điểm ngày nhận đầy đủ hồ sơ vừa lòng lệ, Sở Văn hóa, thể dục và du lịch có trách nhiệmtrình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 10ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhấn được ý kiến đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,có trọng trách cấp giấy phép tổ chức triển khai lễ hội; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphân cấp cho cho Sở Văn hóa, thể dục thể thao và phượt cấp giấy phép, Sở Văn hóa, Thểthao và phượt có trách nhiệm cấp giấy tờ trong thời hạn 10 ngày làm việc kểtừ ngày nhận đủ hồ nước sơ hợp lệ; trường phù hợp không cấp giấy phép phải vấn đáp bằngvăn bản, nêu rõ lý do.

Điều 19.Các tiệc tùng không buộc phải xin cấp chứng từ phép

Những lễ hội sau đây khi tổ chứckhông phải xin giấy phép, nhưng trước lúc tổ chức phải báo cáo bằng văn bạn dạng vớicơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền theo hướng dẫn của cục Văn hóa, Thể thaovà Du lịch:

1. Lệ hội dân gian đã làm được tổ chứcthường xuyên, liên tục, định kỳ; tiệc tùng văn hóa du lịch;

2. Lệ hội khí cụ tại những điểm a, b cùng c khoản 1 Điều 18 quy định này được tổ chức từ lầnthứ nhì trở đi.

Điều 20.Trách nhiệm của người tổ chức triển khai lễ hội

Người tổ chức lễ hội phải thựchiện những điều khoản sau đây:

1. Ra đời Ban tổ chức triển khai lễ hội.

2. Nghi thức tiệc tùng, lễ hội phải được tiếnhành long trọng theo truyền thống cuội nguồn có sự giải đáp của cơ quan cai quản nhà nướcvề văn hóa, thể dục và phượt có thẩm quyền.

3. Trong khoanh vùng lễ hội, cờ Tổquốc đề xuất treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ hội.

4. Việc tổ chức những trò chơidân gian, chuyển động văn nghệ, thể dục trong khu vực lễ hội phải có nội dung bổích, lành mạnh, tương xứng với quy mô, tính chất, điểm lưu ý của lễ hội.

5. Thu nhập từ công đức, tự thiện,tài trợ và thu nhập khác thu được từ việc tổ chức liên hoan phải được làm chủ vàsử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 21.Quy định đối với người cho dự lễ hội

Người đến dự buổi tiệc phải thực hiệnnếp sống đương đại và chế độ của Ban tổ chức triển khai lễ hội.

Chương 6.

VIẾT, ĐẶT BIỂN HIỆU

Điều 22.Các hình thức biển hiệu

Việc viết, đặt, treo, dán, dựng,lắp biển khơi hiệu, tiếp sau đây gọi phổ biến là viết, đặt đại dương hiệu, tại trụ sở, chỗ kinhdoanh của tổ chức, cá nhân dưới các bề ngoài bảng, biển, vỏ hộp đèn, hệ thống đènnéon uốn nắn chữ (neonsight) hoặc các hiệ tượng khác, nhằm trình làng tên gọi, địachỉ giao dịch thanh toán của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt
Nam không phải xin phép nhưng bắt buộc tuân theo những pháp luật tại Điều23 quy định này.

Điều 23. Mỹquan, chữ viết, vị trí cùng nội dung biển cả hiệu

1. Mỹ quan, chữ viết biển khơi hiệu:

a) biển hiệu phải bảo vệ mỹquan;

b) biển hiệu phải viết bởi chữ
Việt Nam; ngôi trường hợp ước ao thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch thanh toán quốc tế, tên, chữnước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước bé dại hơn chữ Việt Nam.

2. Vị trí biển hiệu:

Biển hiệu chỉ được viết, để sátcổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗicơ quan, tổ chức triển khai chỉ được viết, để một biển cả hiệu tại cổng; trên trụ sở hoặc nơikinh doanh độc lập với tổ chức, cá thể khác chỉ viết, đặt một biển cả hiệu ngangvà không thật hai đại dương hiệu dọc.

3. Nội dungbiển hiệu:

a) tên cơquan chủ đạo trực tiếp (nếu có);

b) tên gọi không hề thiếu bằng chữ Việt
Nam đúng với quyết định ra đời hoặc giấy ghi nhận đăng ký marketing do cơquan tất cả thẩm quyền cấp;

c) loại hình doanh nghiệp hoặc hợptác xã;

d) Ngành nghề, nghành nghề kinhdoanh chủ yếu (đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

đ) Địa chỉ giao dịch, số điệnthoại (nếu có);

e) trên biển khơi hiệu được thể hiệnbiểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan gồm thẩm quyền, diện tích logo khôngquá 20% diện tích biển hiệu, ko được mô tả thông tin, hình ảnh quảng cáocho bất cứ loại sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ nào.

Chương 7.

HOẠT ĐỘNG VŨ TRƯỜNG

Điều 24. Điềukiện sale vũ trường

Cơ sở lưu lại trú du lịch đã được xếphạng sao hoặc hạng cao cấp, đơn vị văn hóa, trung tâm văn hóa có tư phương pháp pháp nhânkinh doanh vũ trường buộc phải có những điều kiện sau đây:

1. Phòngkhiêu vũ vào vũ trường bắt buộc có diện tích từ 80m2 trở lên, bí quyết trườnghọc, bệnh viện, các đại lý tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, cơ quanhành thiết yếu nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về phong thái âm chống chốngcháy, nổ;

2. Bạn điềuhành chuyển động trực tiếp tại phòng khiêu vũ buộc phải có trình độ chuyên môn trung cung cấp chuyênngành văn hóa, thẩm mỹ trở lên;

3. Trang thiết bị, phương tiệnhoạt động ở trong nhà khiêu vũ bảo vệ tiêu chuẩn chỉnh âm thanh, ánh sáng;

4. Phù hợpvới quy hướng về vũ trường của từng địa phương.

Điều 25. Thẩmquyền và giấy tờ thủ tục cấp giấy phép sale vũ trường

1. Bên văn hóa, trung trung khu vănhóa tất cả tư phương pháp pháp nhân bao gồm đủ đk quy định tại Điều 24Quy chế này muốn marketing vũ trường phải ý kiến đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và
Du lịch trực thuộc cấp bản thảo kinh doanh.

2. Hồ nước sơ cùng thủtục cấp thủ tục phép kinh doanh vũ trường:

a) hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phépbao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy tờ kinhdoanh vũ trường;

- bản sao giấy ghi nhận đăngký kinh doanh có quý hiếm pháp lý;

- bản sao giấy ghi nhận trìnhđộ của fan điều hành hoạt động trực tiếp tại chống khiêu vũ.

b) vào thời hạn 10 ngày làm cho việckể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo lệ, Sở Văn hóa, thể thao và phượt có trách nhiệmxem xét, kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế và cấp giấy phép; trường hợpkhông cấp chứng từ phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Điều 26. Phạmvi marketing vũ trường

Kinh doanh vũ ngôi trường chỉ được thựchiện trên cơ sở bao gồm đủ đk quy định tại Điều 24 cùng đượccấp giấy phép sale quy định trên khoản 1 Điều 25 Quy chếnày.

Điều 27.Trách nhiệm của chủ sale vũ trường

Khi hoạt động kinh doanh vũ trường,chủ sale phải tuân theo các quy định sau đây:

1. Tất cả nội dung chuyển động đượcniêm yết công khai minh bạch ở vũ trường nhằm mọi bạn dễ nhận biết và thực hiện; nội quyphải ghi rõ về thời hạn hoạt động, giới hạn tuổi và xiêm y của fan khiêu vũ,những vẻ ngoài cấm đối với người nghỉ ngơi trong vũ trường;

2. Đảm bảoánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40Wcho 20m2;

3. Đảm bảoâm thanh vang ra bên ngoài phòng nhảy không vượt thừa quy định của phòng nước vềtiêu chuẩn mức ồn tối đa mang đến phép;

4. Chỉ sử dụng những bài bác hát,tác phẩm music được phép giữ hành nhằm khiêu vũ;

5. Lúc phát hiện tín đồ say rượu,bia, người tiêu dùng các hóa học ma túy và các chất kích say mê bị cấm sử dụng phảiyêu cầu bạn đó thoát khỏi vũ trường;

6. Không cho những người dưới 18 tuổilàm câu hỏi hoặc vào dancing tại vũ trường;

7. Đảm bảocác điều kiện về an ninh, đơn độc tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm 2009 của bao gồm phủ;

8. Giả dụ sử dụng nhân viên cấp dưới phục vụphải gồm hợp đồng lao cồn và được thống trị theo lao lý của pháp luật về thích hợp đồnglao động;

9. Không được vận động sau 12giờ đêm mang lại 8 tiếng sáng, trừ ngôi trường hợp giải pháp tại khoản 2 Điều37 quy chế này.

Điều 28. Hoạtđộng vũ trường không có mục đích marketing

Cơ quan, tổ chức khi tổ chứckhiêu vũ không tồn tại mục đích sale trong nội cỗ cơ quan, tổ chức triển khai mình hoặc tổchức khiêu vũ tận nơi văn hóa ko thuộc dụng cụ tại khoản 1Điều 25 quy chế này thì chưa phải xin cấp thủ tục phép nhưng phải thực hiệnquy định về nội dung hoạt động tại Điều 27, Điều 29 với cácquy định khác có liên quan tại quy định này.

Điều 29.Quy định cấm trong chuyển động vũ trường

Nghiêm cấm các hành vi nhảy múathoát y hoặc những hành vi không giống có tính chất khiêu dâm, môi giới và giao thương mua bán dâm,mua, phân phối hoặc sử dụng ma túy tại vũ trường.

Chương 8.

HOẠT ĐỘNG KARAOKE

Điều 30. Điềukiện marketing karaoke

1. Phòng karaoke phải tất cả diệntích thực hiện từ 20m2 trở lên, ko kể công trình xây dựng phụ, bảo đảm an toàn điềukiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;

2. Cửaphòng karaoke phải là cửa kính ko màu, phía bên ngoài nhìn thấy toàn cục phòng;

3. Không được đặt khóa, chốt cửabên trong hoặc đặt thiết bị báo động để ứng phó với hoạt động kiểm tra của cơquan nhà nước bao gồm thẩm quyền;

4. Địa điểmhoạt rượu cồn karaoke nên cách trường học, căn bệnh viện, các đại lý tôn giáo, tín ngưỡng,di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, phòng ban hành chính nhà nước từ bỏ 200m trở lên;

5. Địa điểm hoạtđộng karaoke vào khu người dân phải được sự đồng ý bằng văn bạn dạng của những hộ liềnkề;

6. Phù hợpvới quy hướng về karaoke được cơ quan bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

Điều 31. Thẩmquyền và giấy tờ thủ tục cấp giấy phép marketing karaoke

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanhkaraoke không tính cơ sở lưu trú du ngoạn đã được xếp hạng sao hoặc hạng thời thượng có đủđiều kiện vẻ ngoài tại Điều 30 và những khoản1 cùng 2 Điều 32 quy định này yêu cầu được Sở Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch hoặccơ quan cấp huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh.

2. Hồ sơ và thủtục cấp chứng từ phép marketing karaoke:

a) hồ nước sơ đề xuất cấp giấy phépbao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinhdoanh karaoke trong đó ghi rõ vị trí kinh doanh, số phòng, diện tích từngphòng;

- phiên bản sao giấy ghi nhận đăngký marketing có cực hiếm pháp lý;

- Ý kiến bởi văn bạn dạng của những hộliền kề.

b) trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việckể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, thể dục thể thao và phượt hoặc cơ sở cấphuyện được phân cấp có trọng trách cấp bản thảo kinh doanh; trường thích hợp không cấpgiấy phép phải vấn đáp bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Điều 32.Trách nhiệm của công ty cơ sở marketing karaoke

Khi hoạt động kinh doanhkaraoke, công ty cơ sở sale phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

1. Đảm bảoánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W mang lại 20m2;

2. Đảm bảoâm thanh vang ra bên ngoài phòng karaoke ko vượt vượt quy định trong phòng nước vềtiêu tiêu chuẩn ồn về tối đa đến phép;

3. Chỉ được áp dụng bài hát đãđược phép phổ biến; băng, đĩa vẫn dán nhãn kiểm soát và điều hành theo quy định;

4. Ko đượcbán rượu hoặc khiến cho khách uống rượu trong chống karaoke;

5. Đảm bảocác đk về an ninh, đơn thân tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm 2009 của thiết yếu phủ;

6. Từng phòng karaoke chỉ được sửdụng một nhân viên ship hàng từ 18 tuổi trở lên; giả dụ nhân viên giao hàng là ngườilàm mướn thì phải bao gồm hợp đồng lao cồn và được thống trị theo phép tắc của phápluật về hòa hợp đồng lao động;

7. Không được vận động sau 12giờ đêm đến 8 giờ đồng hồ sáng, trừ ngôi trường hợp điều khoản tại khoản 2 Điều37 quy chế này;

8. Các điểmkaraoke vận động ở vùng dân cư không tập trung không phải thực hiện quy định vềâm thanh tại khoản 2 tuy thế phài tiến hành quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6và 7 Điều này.

Điều 33. Hoạtđộng karaoke không tồn tại mục đích marketing

1. Cơ quan, tổ chức hoạt độngkaraoke để đáp ứng nhu mong nội bộ của cơ quan, tổ chức mình chưa hẳn xin cấpgiấy phép nhưng mà khi chuyển động phải tiến hành quy định tại những khoản2 cùng 3 Điều 32 quy định này và đảm bảo an ninh, trơ tráo tự.

2. Các cơ sởkinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke trên nơi sale để đáp ứng nhucầu của nhân viên thuộc cơ sở mình thì không phài xin phép, nhưng đề nghị riêng biệtvới khu vực kinh doanh, phải thực hiện quy định tại các khoản2 cùng 3 Điều 32 quy chế này và đảm bảo an ninh, trậttự.

Điều 34.Quy định cấm trong hoạt động karaoke

Nghiêm cấm những hành vi khiêu dâmvà giao thương mua bán dâm, cài đặt bán, áp dụng ma túy tại phòng karaoke.

Chương 9.

HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI ĐIỆNTỬ VÀ CÁC HÌNH THỨC VUI CHƠI KHÁC

Điều 35. Điềukiện và chuyển động kinh doanh trò chơi điện tử

1. Tổ chức, cá thể kinh doanhtrò chơi điện tử yêu cầu có những điều kiện sau:

a) Cửahàng trò chơi điện tử phải cách các trường đái học, trung học cơ sở, trung họcphổ thông trường đoản cú 200m trở lên; đảm bảo an toàn trật tự, bình an giao thông;

b) Trang thiết bị đảm bảo an toàn chấtlượng âm thanh, hình ảnh; bề ngoài trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

2. Lúc hoạt động, tổ chức, cánhân marketing trò chơi điện tử đề xuất tuân theo các quy định sau:

a) nội dung trò chơi điện tử phảilành mạnh, ko vi phạm các quy định cấm trên Điều 3 Quy chếnày;

b) không được chuyển động sau 10giờ đêm cho 8 giờ sáng.

3. Nghiêm cấm tổ chức triển khai kinh doanhtrò đùa điện tử có tính chất đánh bạc.

Điều 36.Quy định đối với các chuyển động vui chơi, thương mại & dịch vụ giải trí không giống

Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt độngvăn hóa, các bề ngoài vui chơi vui chơi khác không thuộc phương pháp tại Chương
VII, Chương VIII cùng Điều 35 quy chế này tại chỗ công cộngnhằm mục đích sale hoặc không nhằm mục tiêu mục đích sale phải theo đúng cácquy định tại các Điều 1 và 3 quy định này cùng không được hoạtđộng quá 12 tiếng đêm cho 8 tiếng sáng.

Chương 10.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.Quy định về chuyển động sau 12 giờ tối

1. Quầy bar trong các cơ sở lưutrú du ngoạn được xếp hạng trường đoản cú 3 sao trở lên trên hoặc hạng cao cấp được vận động sau12 giờ đêm nhưng không thật 2 tiếng sáng.

2. Vũ trường,phòng karaoke trong những cơ sở lưu trú phượt được xếp hạng trường đoản cú 4 sao trở lên hoặchạng thời thượng được hoạt động sau 12 giờ tối nhưng không thật 2 giờ đồng hồ sáng.

Điều 38.Quy định chuyển tiếp

Các vũ trường, nhà hàng karaokekhông thuộc cơ sở lưu trú du lịch, đã được cấp chứng từ phép sale theo Nghị địnhsố 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của chính phủ nước nhà được tiếp tục hoạt độngđến không còn thời hạn được phép. Khi không còn hạn, cơ sở kinh doanh muốn tiếp tục hoạt độngphải xin phép theo luật tại quy định này./.

*
In nội dung bài viết
*
Gửi ý kiến
*
Gửi email

Các tin khác

cập nhật QPPL bắt đầu vào Đề mục đảm bảo an toàn môi trường so với Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT cập nhật quy phi pháp luật mới vào Đề mục Thể dục, thể thao so với Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL cùng Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL update quy bất hợp pháp luật new vào Đề mục giáo dục đào tạo nghề nghiệp so với Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH hệ thống quy phi pháp luật của tw về triển khai dân công ty ở xã, phường, thị trấn hệ thống quy bất hợp pháp luật của trung ương về lao lý thi hành Bộ vẻ ngoài Dân sự về bảo đảm thực hiện tại nghĩa vụ hệ thống quy phạm pháp luật của trung ương về đk biện pháp đảm bảo an toàn Cập nhật QPPL vào Đề mục bảo hiểm y tế đối với Thông tứ số 04/2021/TT-BYT khối hệ thống các quy bất hợp pháp luật sẽ còn hiệu lực thực thi từ công dụng pháp điển Đề mục hình thức hoạt động, phép tắc tài chính so với các đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập và giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch công lập
*
*
*

*

Lễ trình làng Cổng thông tin điện tử pháp điển và phần mềm pháp điển ...

*
*
*
*
*
*
*

ep.edu.vn.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.