So Sánh Học Phí Cấp 1 Trường Công Lập, Hà Nội Thông Qua Mức Học Phí Năm Học Mới

TPHCM - lân cận việc tăng ngân sách học phí năm học tập 2022-2023, ubnd TPHCM cũng đề xuất thu ngân sách học phí ở bậc Tiểu học tại những cơ sở không tự bảo vệ chi hay xuyên.

Bạn đang xem: Học phí cấp 1 trường công lập


TPHCM đã lấy ý kiến góp ý dự thảo phát hành Nghị quyết công cụ mức học tập phí so với giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông công lập từ thời điểm năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo sau trên địa bàn TPHCM theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của thiết yếu phủ.Đối với cơ sở chưa tự bảo đảm chi hay xuyênTheo đó, phương pháp đề xuất áp dụng nấc sàn tiền học phí theo điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP so với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông công lập không tự đảm bảo chi thường xuyên cho mức thu của tập thể nhóm 1 với nhóm 2.Riêng đối với cấp học nhà trẻ team 2 vận dụng mức thu học phí bằng mức sàn theo khung chi phí khóa học năm học tập 2021-2022 khí cụ tại quyết nghị số 28/2021/NQ-HĐND của HĐND tp đã được thông qua ngày 9.12.2021, cụ thể như sau:

Nhóm 1 gồm học sinh học tại các trường nghỉ ngơi TP.Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, đụn Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.Nhóm 2 gồm học viên học tại những trường ở những huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, nhà Bè và nên Giờ.

Như vậy, mức cao nhất của TPHCM đưa ra là 300.000 đồng/tháng, tương đương 3 triệu đồng/năm (chương trình học một năm có 10 tháng). Nấc tăng tối đa là 240.000 đồng/tháng nghỉ ngơi cấp trung học cơ sở và Giáo dục liên tục THCS.Điểm bắt đầu trong dự thảo này là TPHCM đề xuất quy định mức học phí so với giáo dục tiểu học công lập không tự đảm bảo chi hay xuyên từ năm 2022-2023, nấc thu sinh sống nhóm một là 300.000 đồng/tháng cùng nhóm 2 là 100.000 đồng/tháng.

Lí giải về văn bản này dự thảo nêu rõ vận dụng theo khí cụ tại các khoản 1 Điều 14; điểm a khoản 2 Điều 9; điểm a khoản 2 Điều 20 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Từ bỏ đó, ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất bổ sung cập nhật quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo tiểu học chưa tự đảm bảo chi liên tiếp bằng mức ngân sách học phí theo quy định so với THCS đã theo học tập tại những cơ sở giáo dục công lập không tự bảo đảm an toàn chi hay xuyên.

Việc lao lý mức học tập phí đối với cấp tè học lý lẽ tại đặc điểm này làm căn cứ thực hiện cơ chế hỗ trợ chi phí đóng tiền học phí cho học viên tiểu học bốn thục ở địa phận chưa đủ trường tiểu học tập công lập cùng các đối tượng người tiêu dùng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng chế độ miễn, giảm tiền học phí theo quy định.Đối với các đại lý tự đảm bảo an toàn chi hay xuyênMức học tập phí từ năm học 2022-2023 và từ thời điểm năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục đào tạo phổ thông công lập tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi tiếp tục và chi đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc tại điểm b,c khoản 2 với khoản 4 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về mức ngân sách học phí năm học tập 2022-2023 và từ năm học 2023-2024.Nếu áp quy định này thì nút thu tiền học phí ở đại lý tự đảm bảo chi hay xuyên sẽ khá cao, những cơ sở được tự xác định mức thu chi phí khóa học trên cửa hàng định mức kinh tế - chuyên môn (mức trần), định mức ngân sách do cơ sở giáo dục và đào tạo ban hành; trình ubnd để ý kiến đề xuất HĐND chú ý phê coi xét mức thu học tập phí.

Xin hỏi, thủ đô hà nội chốt mức chi phí khóa học năm học 2023-2024 cùng với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông công lập, cao nhất 300 ngàn đồng đúng không? chị Thanh Nghi - Quận Hoàng Mai.
*
Nội dung chính

Hà Nội chốt mức tiền học phí năm học tập 2023-2024 với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông công lập, tối đa 300 nghìn đồng?

Theo đó, tiền học phí bậc mầm non, rộng rãi năm học tập 2023 - 2024, xê dịch 50.000-300.000 đồng/tháng, và sẽ dừng chính sách hỗ trợ.Cụ thể:

- học phí với học viên vùng đô thị là 300.000 đồng/ tháng;

- Vùng nông làng 100.000-200.000 đồng

- Vùng dân tộc thiểu số 50.000-100.000 đồng.

Có thể thấy, đối với năm 2022 (Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND), size học phí thực tiễn không tăng.

Xem thêm:

Thực tế, học viên mầm non và trung học cơ sở nội thành hà thành phải đóng chi phí khóa học từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng/tháng. Ở buôn bản miền núi, học viên THPT đóng 100.000 đồng một tháng, tăng hơn bốn lần so với khoảng cũ; bậc mầm non, trung học cơ sở có mức đóng tăng khoảng hai lần, từ 19.000-24.000 đồng lên 50.000-100.000 đồng.

Vùng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Thành thị (phường, thị trấn)

300.000

300.000

300.000

300.000

Nông xã (xã, trừ làng miền núi)

100.000

100.000

100.000

200.000

Dân tộc thiểu số với miền núi (các buôn bản miền núi)

50.000

50.000

50.000

100.000

Đơn vị: (đơn vị: đồng/học sinh/tháng)

Cũng vào kỳ họp này, HĐND thành phố hà nội thủ đô thông qua nút trần ngân sách học phí với những trường công lập unique cao. Bậc thiếu nhi và trung học cơ sở không biến đổi so với năm ngoái, dẫu vậy tiểu học và thpt tăng 7,5%, từ bỏ 5,4 lên 5,9 triệu vnd và trường đoản cú 5,7 lên 6,1 triệu đồng. Gắng thể:

TT

Trường công chất lượng cao

Trần chi phí khóa học năm học 2023-2024

1

Mầm non

5.100.000

2

Tiểu học

5.900.000

3

THCS

5.300.000

4

THPT

6.100.000

Dựa vào lúc trần và đk của trường, của địa phương, các trường tự xây cất mức khoản học phí cụ thể. Hiện, hà nội có khoảng tầm 20 trường chất lượng cao từ mầm non tới phổ thông. Hồ hết trường này còn có quy định riêng biệt về cơ sở vật chất, đội hình giáo viên, sĩ số lớp 30-35 học sinh và bắt buộc tự bảo đảm an toàn chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở đồ chất...).

Theo nghị quyết, nếu như học trực tuyến, các trường công thu 75% khoản học phí theo mức đang ban hành. Giả dụ học trực tiếp và trực tuyến đường trong cùng tháng, bề ngoài học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó. Trẻ mần nin thiếu nhi học ít hơn 14 ngày trong một tháng chỉ việc nộp một nửa chi phí khóa học so với quy định; học trên 14 ngày cần nộp đủ.

Lộ trình tăng học tập phí các cấp học đã được đưa ra từ năm 2021 theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Như vậy, làm việc bậc mầm non và phổ thông, học phí khoanh vùng thành thị giao động 300.000-650.000 đồng; khu vực nông làng mạc 100.000-330.000 đồng; vùng miền núi và dân tộc thiểu số từ bỏ 50.000 mang lại 220.000 đồng một tháng.

*

Hà Nội chốt mức ngân sách học phí năm học 2023 2024 với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, tối đa 300 ngàn đồng? (Hình internet)

Mức trần tiền học phí năm học 2023 - 2024 đối với các cấp học là bao nhiêu?

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP cơ chế về học phí so với giáo dục mầm non, diện tích lớn như sau:

Khung ngân sách học phí năm học tập 2022 - 2023

- Khung ngân sách học phí (mức sàn - nút trần) đối với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục phổ thông công lập không tự đảm bảo chi liên tục như sau:

*

Căn cứ trên khoản 3 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP nguyên lý về học phí so với giáo dục mầm non, đa dạng như sau:

Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông...3. Khung học phí từ thời điểm năm học 2023 - 2024 trở đia) từ thời điểm năm học 2023 - 2024 trở đi, khung ngân sách học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, vận tốc tăng chỉ số giá tiêu dùng, vận tốc tăng trưởng tài chính hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không thực sự 7,5%/năm;b) căn cứ khung chi phí khóa học quy định trên điểm a khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đưa ra quyết định mức thu học tập phí rõ ràng nhưng ko vượt mức nai lưng quy định.

Như vậy, bây chừ luật chưa tồn tại quy định về mức học phí so với các cấp học của năm học tập 2023-2024 tuy nhiên mức trần chi phí khóa học sẽ tăng không thật 7.5% so với năm học tập 2022-2023.

Hướng dẫn thu chi phí khóa học và và cai quản học phí, các khoản thu thương mại dịch vụ trong chuyển động giáo dục của cung cấp tiểu học cùng trung học các đại lý ra sao?

Căn cứ trên khoản 6 Điều 99 Luật giáo dục và đào tạo 2019 giải pháp về học phí, chi tiêu của dịch vụ thương mại giáo dục, đào tạo, cụ thể là qui định thu và thống trị học phí, những khoản thu dịch vụ thương mại trong hoạt động giáo dục được luật pháp như sau:

- chính phủ quy định chế độ thu và thống trị học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, đại lý giáo dục đh công lập;

- Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định khung chi phí khóa học hoặc mức ngân sách học phí cụ thể, các khoản thu thương mại & dịch vụ phục vụ, hỗ trợ vận động giáo dục của phòng trường so với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy định hình thức thu và thực hiện mức thu thương mại & dịch vụ tuyển sinh những cấp học bởi vì địa phương làm chủ sau lúc được Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh thông qua;

- Cơ sở giáo dục đào tạo dân lập, cơ sở giáo dục và đào tạo tư thục được quyền dữ thế chủ động xây dựng nấc thu chi phí khóa học và các dịch vụ khác bảo đảm an toàn bù đắp túi tiền và có tích lũy thích hợp lý. Tiến hành công khai ngân sách của dịch vụ giáo dục, huấn luyện và đào tạo và nút thu theo khẳng định trong đề án thành lập và hoạt động trường, công khai minh bạch cho từng khóa học, cấp học, năm học theo phép tắc của pháp luật.

Như vậy, thu học phí, làm chủ học tổn phí và các khoản thu thương mại & dịch vụ của cung cấp tiểu học và trung học các đại lý được tiến hành theo cơ chế sau:

- cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chính sách thu và thống trị học phí;

- Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh ra quyết định khung ngân sách học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách thu và áp dụng mức thu thương mại & dịch vụ tuyển sinh các cấp học vì chưng địa phương quản lí lý;

- Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu chi phí khóa học và những dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi tiêu và có tích lũy hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.