Trì Tụng Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn, Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn bên trong kinh Dược Sư. Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử lúc trì tụng hay biên chép có thể giảm trừ nghiệp ác, lớn lên nghiệp lành, nhận được sự gia trì của Phật Dược Sư khi bé đau bệnh tật.

Bạn đang xem: Dược sư quán đảnh chơn ngôn

Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn

Chú Dược Sư có nguồn gốc từ tởm Dược Sư. Khiếp Dược Sư là một bạn dạng kinh của Phật giáo Bắc truyền, được tin cậy có công năng hóa giải bị bệnh và hộ trì bé người. Nội dung thiết yếu của kinh nói về Phật Dược Sư cùng với đầy đủ hạnh nguyện với công đức của ngài.

Phật Dược Sư tất cả danh hiệu không thiếu là Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Ngài là hóa độ tại nhân loại Tịnh lưu lại Ly sinh sống phương Đông. Bổn nguyện của ngài là trị lành toàn bộ trọng căn bệnh phiền não về thân và vai trung phong của bọn chúng sanh, cứu độ bọn chúng sanh thoát khỏi khổ đau.

*
Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn không chỉ gói gọn gàng trong phạm vi ước an

Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử có cơ hội nương vào lời Phật để học theo hạnh của Dược Sư Như Lai. Chúng ta cũng có thể hướng vai trung phong từ bi đến số đông chúng sinh đang chịu khổ đau trong số cõi, phân phát nguyện hồi phía công đức đóng góp thêm phần chữa lành hầu hết oan trái đó.

Kinh Dược Sư dạy rằng: “Đối với kinh điển này thì từ bỏ mình tuyệt dạy fan khác chép ra, rồi duy trì một lòng lâu trì và quan tâm đến nghĩa lý. <…> Hễ hết lòng bởi vậy thì nhờ vào chư Phật hộ niệm được mãn nguyện hầu như sự muốn cầu cho đến chứng đặng đạo quả bồ đề nữa.”

Cần đọc đúng về chú Dược Sư

Ngày nay, trong trái đất đầy rẫy bất an, nhiều người tìm tới với Phật Dược Sư. Mặc dù vậy, khi chép khiếp hoặc chú Dược Sư, họ nhận thấy quý hiếm của kinh chú không chỉ là gói gọn trong chân thành và ý nghĩa cầu an, mà sâu xa là niềm tin từ bi rộng lớn ở trong phòng Phật đối với cả chúng sanh.

Kinh Dược Sư tất cả dạy: “Giữ lòng thanh tịnh, không giận dữ, không tiếp giáp hại với tất cả loài hữu tình nên khởi vai trung phong bình đẳng, đầy đủ cả trung khu từ, bi, hỉ, xả tạo nên họ được ích lợi an vui”. Bởi vì đó, phát âm tụng hay biên chép kinh chú cần được kết hợp với tu tập các thiện nghiệp.

*
Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử bớt trừ nghiệp ác, tăng nghiệp lành

Song hành với bài toán biên chép, mọi cá nhân cần phân phát khởi trọng tâm lành, hợp tác vào triển khai các bài toán lành, trường đoản cú đó gửi hóa nghiệp bất thiện. Khi những nghiệp bất thiện sẽ được gửi hóa, họ được tiêu trừ bệnh dịch tật, lớn lên sức khỏe, thọ mạng kéo dài. Đó là đọc đúng về ý nghĩa sâu sắc của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn.

Hy vọng rằng công đức chép kinh và chú Dược Sư sẽ góp phần giúp những chúng sinh được tiêu trừ đều khổ đau: “Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời đa số an lành. Tất cả các thời hầu hết an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường xuyên gia hộ.”

Khi chép chú Dược Sư yêu cầu biết

Phật tử biên chép kinh chú không những để mình học hỏi giáo pháp nhiều hơn cúng nhịn nhường lên Tam Bảo. Bởi vì vậy, lúc chép chú Dược Sư, bọn họ cần ghi chép cho sạch sẽ và đẹp mắt và chỉnh tề để biểu thị lòng chí thành cùng cung kính đối với Phật Pháp Tăng.

Đồng thời dựa vào chép chú mà chuyển hóa được ba nghiệp, thân chổ chính giữa trở buộc phải an ổn, vơi nhàng. Đây cũng là cơ sở cho việc hình thành công xuất sắc đức. Với công đức có tác dụng được, Phật tử hoàn toàn có thể hồi hướng đến quyến thuộc hiện nay tiền lẫn thừa vãng và bọn chúng sanh mười phương.

*
Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là chuyển hóa nghiệp bất thiện

Phật tử nên lưu ý, bọn họ không buộc phải xem Phật Dược Sư là đấng buổi tối cao có chức năng ban phước giáng họa. ý thức của chư Phật vẫn luôn là từ bi cứu vớt độ bọn chúng sanh, mà lại không vì vậy mà bọn họ thỏa sức sản xuất tác ác nghiệp, rồi đến xin Phật phù hộ. Vì vậy là phát âm sai về ý nghĩa sâu sắc của Dược Sư cửa hàng Đảnh chơn ngôn.

Trái lại, hiểu tụng và ghi chép kinh chú Dược Sư buộc phải phải tuy nhiên hành với tu tập những thiện nghiệp. Chất liệu an toàn có khía cạnh trong vấn đề giữ giới, bái dường, ba thí, thiền định… Phật tử cần tinh tấn tiến hành các thiện sự để nhận biết sự nhiệm mầu của giáo pháp.

Xem thêm: Viết bi vỏ đạn, bút vỏ đạn khắc tên theo yêu cầu, bút làm bằng vỏ đạn đẹp mắt giá rẻ

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi hỗ trợ nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung nhiều mẫu mã và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang lại cho các thành phầm của công ty chúng tôi sự bắt đầu lạ, độc đáo, khác hoàn toàn so cùng với các thành phầm cùng các loại trên thị trường.

Âm Hán:Nam tế bào Bạc-già-phạt-đế, bệ gần kề xả lụ-rô, đam mê lưu-li, chén bát lạt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ liền kề xã, tam một yết đế tóa ha.

NAMO BHAGAVATE, BHAISAIJYA GURU, VAITURYA, PRABHA, RAJAYA TATHAGATAYA, ARHATE, SAMYAK SAMBUDDHAYA, TADYATHA. OM BHAISẠIJYE, BHAISAIJYE, BHAISAIJYA, SAMUDGATE SVÀHÀ.

Âm Phạn:Nam mô tía ga va tê, bai xa gia gu ru, vai tu ri gia, pờ ra ba, ra da gia, ta tha ga ta gia, a ra ha tê, xam mày ác xam bút đa gia, tát gia tha. Ôm bai xa giê, bai xa giê, bai xa gia, xa mút ga tê, xóa ha.

Toàn bài bác Chân Ngôn trên có thể diễn dịch là

“Quy mệnh Đức nuốm Tôn DƯỢC SƯ LƯU LY quang đãng VƯƠNG Như Lai

Ứng Cúng thiết yếu Đẳng chủ yếu Giác.

Như vậy OM!

Xin Ngài hãy ban cho bé thuốc bài trừ bệnh quả Báo, bệnh dịch Nghiệp Ác, bệnh dịch Kiến Tư, bệnh Trần Sa, dịch Vô Minh khiến cho con mau chóng phát sinh được đạo quả Vô Thượng ý trung nhân Đề”.

*
Thất Phật Dược Sư giữ ly Quang bản Nguyện Công Đức Kinh, quyển Hạ ghi thừa nhận là: “Bấy giờ, trong tia nắng nói Chú này chấm dứt thì đại địa chấn động, phóng ánh nắng lớn, tất cả bệnh khổ của bọn chúng sinh đều được tiêu trừ, thọ nhận thú vui an ổn.

Này Mạn Thù Thất Lợi! ví như thấy người nam, người thiếu nữ có căn bệnh khổ thì cần nhất vai trung phong vì người bệnh ấy súc miệng sạch mát sẽ. Hoặc thức ăn, hoặc thuốc men, hoặc nước không có trùng… chú vào 108 đổi thay rồi cho người ấy nhà hàng siêu thị thì hết thảy bệnh dịch khổ thảy gần như tiêu trừ.

Nếu có mong mỏi cầu, chỉ cần sử dụng tâm niệm tụng mọi được như ý, không tồn tại bệnh, sống lâu, sau khoản thời gian chết được sinh về trái đất ấy, được Bất Thoái Chuyển, cho tới Bồ Đề.

Chính chính vì vậy cho nên, Mạn Thù Thất Lợi! nếu có tín đồ nam, người nữ giới đối với

Đức Dược Sư giữ Ly quang Như Lai, nên chí trọng tâm ân trọng, cung kính, bái dường, hay trì Chú này, đừng để quên mất.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi! nếu kẻ trai lành, người con gái thiện bao gồm niềm tin trong sáng được nghe hết thảy thương hiệu của bảy Đức Phật Như Lai Ứng bao gồm Ðẳng Giác như trên. Nghe xong, tụng trì, sáng sớm nhai nhấm Xỉ Mộc, vệ sinh rửa, súc miệng sạch sẽ sẽ, đem những hương hoa, hương thơm bột, hương thơm đốt, hương thơm xoa bôi, tấu những kỹ nhạc cúng nhịn nhường hình tượng. Ðối với khiếp Điển này, hoặc tự mình viết, hoặc dạy tín đồ viết, một lòng thọ trì, lắng tai nghĩa ấy. Đối với vị pháp môn sư ấy rất cần phải cúng dường, toàn bộ hết thảy thứ dụng của thân này thảy đầy đủ đem mang đến đừng nhằm thiếu thốn. Do vậy liền được chư Phật hộ niệm, không hề thiếu mọi nguyện cầu, cho đến Bồ Đề”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x