Tổng hợp bài toán lớp 4 đặt tính rồi tính lớp 5 (đề 2), đề kiểm tra cuối kì 2 toán lớp 5 (đề 2)

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài bác tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài xích tập thống kê giám sát của những phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Thuộc ep.edu.vn học vấn đề này nhé!Hôm ni ep.edu.vn sẽ hướng dẫn những em học bài bác toán lớp 4 để tính rồi tính. Thuộc giải những bài tập vận dụng và các bài tập thực hành để củng nỗ lực kiến thức.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 5

1. Phía dẫn bài tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính phép nhân

*

Thực hiện nay phép nhân theo lắp thêm tự từ phải qua trái ta có:

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cộng 9 bằng 11, 11 cùng 4 bởi 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được call là tích riêng sản phẩm nhất

496 được gọi là tích riêng vật dụng hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang phía trái một cột đối với tích riêng máy nhất. Vì đây là 496 chục

124 được gọi là tích riêng sản phẩm ba. Tích riêng máy 3 được viết lùi sang phía trái một cột so với tích riêng sản phẩm công nghệ 2. Vì đây là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính phép chia.

*

Chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải. Các bước lần lượt: phép chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bởi 8

Hạ 5 được 85, 85 chia 17 bởi 5

5 nhân 17 bởi 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng

Quy tắc: mong muốn cộng nhị số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số sinh sống từng sản phẩm theo thiết bị tự từ đề xuất sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện phép tính theo luật lệ ta có:

1.4. Đặt tính rồi tính với phép trừ

*

Quy tắc: mong mỏi trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Trừ những chữ số sinh sống từng mặt hàng theo trang bị tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, sản phẩm trăm, hàng nghìn, …

2. Bài bác tập áp dụng đặt tính rồi tính

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

Xem thêm: Kiều Nữ Có Mái Tóc Dài Đẹp Nhất Thế Giới, Những Kiểu Tóc Đẹp Nhất Thế Giới

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính với phép trừ ko nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ có nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính với tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng bao gồm nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo máy tự từ đề xuất qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm 1 bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bằng 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bởi 1, viết 1

5 cộng 7 bằng 12, cộng 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 5 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 nhớ 1

1 cùng 2 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bởi 06 nhân 6 bởi 36, viết 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bởi 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bằng 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

8 cùng 4 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bằng 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bởi 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 1

1 cộng 4 bằng 5 nhớ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bởi 5,viết 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm một bằng 41, viết 1 lưu giữ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bằng 14, viết 4 (dưới số 8) nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm một bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bởi 24 thêm một bằng 25, viết 5 ghi nhớ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 lưu giữ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 nhân 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay phép phân tách ta có:

*

12 phân chia 9 bởi 1, viết 1

1 nhân 9 bởi 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bởi 3,viết 3

3 nhân 9 bởi 27, 35 trừ 27 bằng 8

Hạ 4 được 84 phân tách 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 phân chia 9 bởi 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không chia hết mang lại 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân tách 6 bởi 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bởi 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 phân chia 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bởi 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 phân tách 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bởi 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 chia 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 chia 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bởi 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bởi 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 phân chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bằng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân chia 175 bởi 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân chia 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 phân tách 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 phân tách 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bởi 0

0 phân tách 160 bởi 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện nay phép tính theo thiết bị tự từ phải qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bởi 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 18 trừ 3 bởi 5, viết 53 trừ 0 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 118 trừ 9 bởi 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 lưu giữ 112 trừ 4 bởi 8, trừ 1 bởi 7, viết 7 lưu giữ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bởi 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bởi 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 15 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 ghi nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 lưu giữ 16 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bởi 6, viết 6 ghi nhớ 116 trừ 9 bởi 7, 7 trừ 1 bởi 6, viết 6 ghi nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 lưu giữ 16 trừ 0 bởi 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 ghi nhớ 117 trừ 9 bởi 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 lưu giữ 19 trừ 0 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cùng từ đề nghị qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bởi 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 96 cộng 2 bởi 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cùng 9 bằng 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 92 cùng 6 bởi 8, viết 81 cùng 7 bởi 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cùng 4 bởi 9, viết 97 cùng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bởi 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cùng 1 bởi 6 viết 67 cộng 2 bởi 9, viết 94 cộng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bởi 9, viết 91 cộng 4 bởi 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bởi 11, viết 1 lưu giữ 19 cộng 4 bởi 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 14 cộng 6 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 17 cùng 2 bởi 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cùng 0 bằng 2, viết 29 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 19 cộng 4 bởi 13 thêm một bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 cộng 8 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 lưu giữ 18 cộng 2 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 nhớ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bởi 14, viết 4 nhớ 15 cùng 5 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 7 bằng 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 lưu giữ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài xích tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài bác tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng thống kê giám sát của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần cần mẫn luyện bài xích tập và liên tiếp theo dõi ep.edu.vn để cập nhật những kiến thức hay nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.